Välkommen till OK Puh!

OK Puh , grundad 1969, är en icke SOFT-ansluten orienteringsklubb öppen för alla likasinnade oavsett eventuell annan klubtillhörighet. Syftet är att ordna orienteringar varje vecka under året med ett avbrott under sommaren. Året indelas i en sommarsäsong från månadsskiftet mars/april till mitten av december samt en vintersäsong. På sommaren arrangeras traditionella orienteringar i tre klasser , alla svåra men med olika banlängder. Vintertid bedrivs s.k. löslappstävlingar till fots eller per skidor.

Namnet Puh infördes succesivt i början av 70-talet. Några, litet skämtsamma, förklaringar anspelar på puh! (eller kanske phu!) som i dålig kondition och på Nalle Puh som en leksak med liten hjärna. Sedermera har det kommit en eller annan medlem med bra kondition, som tar tävlandet på allvar och har litet större hjärna i skogen. Man kan peka på framgångsrika ungdomar som Lillemor Eliasson-Pålsson, Berth-Arne Bengtsson, Anna och Pål Skogtjärn samt legendarer som Inga Löwdin, Henning Hansson och Calle Edin.

 
 
 

Vill du vara med?
Under sommarprogram resp. vinterprogram hittar du tävlingsprogrammet. Under veckan innan resp. tävling kommer närmare info om plats i gästboken.

Dokumentarkiv
Tack vare en heroisk insats av Paul finns nu början till ett dokumentarkiv. Han har gått igenom Maraton-Puh från 1971 och sammanställt poängen årsvis. Om någon har andra dokument som bör ligga i arkivet så kontakta Per-Erik.